What's new

Latest posts

Latest profile posts

Khu công nghiệp Hòa Phú luôn có sẵn quỹ đất sạch để cho thuê cho thue KCN.
Diện tích quy hoạch trên 400ha, trong đó thực hiện giai đoạn 1 là 207ha (giai đoạn 2 là 200ha). KCN luôn sẵn quỹ đất sạch với diện tích lớn nên có thể tiếp nhận chuỗi sản xuất đa nghành nghề của các nhà đầu tư lớn
Top