I
Reaction score
6

Profile posts Latest activity Postings About

  • Khu công nghiệp Hòa Phú luôn có sẵn quỹ đất sạch để cho thuê cho thue KCN.
    Diện tích quy hoạch trên 400ha, trong đó thực hiện giai đoạn 1 là 207ha (giai đoạn 2 là 200ha). KCN luôn sẵn quỹ đất sạch với diện tích lớn nên có thể tiếp nhận chuỗi sản xuất đa nghành nghề của các nhà đầu tư lớn
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top